parallax background

Welkom op de website van de Brede school van de Unicoz.

Een brede kijk op de wereld helpt bij de verwerking en de opname van lesstof. Het is belangrijk voor leerlingen om zich breed te ontwikkelen en hun talenten te leren kennen. Vanuit die gedachten organiseren wij verschillende gratis activiteiten buiten schooltijd. Daarnaast zorgt het aanbod van deze activiteiten voor ontspanning in een vaak stressvol leven.

Het programma bestaat uit activiteiten na schooltijd op het gebied van kunst en cultuur, sport en spel, natuur en milieu, techniek en wetenschap en creativiteit. Daarnaast bieden we ook huiswerkklassen waar rekenen en begrijpend lezen centraal staan. De activiteiten worden op school- en wijkniveau aangeboden. Drie keer per jaar kunnen leerlingen uit elke groep uit een aantal activiteiten kiezen. Deze zijn na schooltijd. De lessen duren circa 10 weken en iedere les is ongeveer 1 uur.

Daarnaast bieden alle scholen educatieve uitjes aan op de woensdagmiddag. Wij bezoeken dan een dierentuin, museum of theater met de kinderen. Ook aan deze excursies zijn geen kosten verbonden. Deze ‘rijke schooldag’ wordt mogelijk gemaakt door subsidie vanuit de gemeente Zoetermeer en subsidie vanuit de overheid d.m.v. het project ‘School en Omgeving’.

Hoe werkt het?
Voor de Bredeschool activiteiten kunnen de kinderen zich steeds inschrijven voor diverse activiteiten. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Het kan zijn dat een activiteit vol zit. U kunt dan aangeven dat u graag op de reservelijst wil. Bij voldoende aanmeldingen op de reservelijst, zullen wij de activiteit nogmaals inkopen.

U kunt uw kind voor meerdere activiteiten opgeven, maar we streven er naar om elk kind aan minimaal 1 activiteit te laten deelnemen. Het kan dus zo zijn dat wanneer er veel aanmeldingen zijn voor een activiteit wij contact met u opnemen om te bespreken welke activiteit de eerste keus is van uw kind. Zo zorgen we ervoor dat meerdere kinderen naar een activiteit kunnen.

Tijdens de educatieve uitjes is ons uitgangspunt: alle kinderen gaan mee! De uitjes zijn direct na schooltijd op woensdagmiddag. Wanneer een kind niet mee kan, geven ouders dit per mail aan. Voor alle educatieve uitjes zijn wij altijd op zoek naar hulpouders. U kunt zich hiervoor opgeven via de coördinator op de school van uw kind.