Algemene Voorwaarden Brede School Unicoz

Welkom bij Brede School Unicoz. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgesteld om zowel voor de kinderen als voor de ouders een veilige, plezierige en educatieve ervaring te waarborgen bij onze workshops en activiteiten. Gelieve deze voorwaarden aandachtig door te lezen.

 1. Aanwezigheid en Ziekmelding
  Regelmatige aanwezigheid van uw kind bij de workshops is cruciaal voor een effectieve leeromgeving.
  Bij ziekte dient u uw kind af te melden via de standaardprocedure van uw school, met vermelding van deelname aan een workshop.
 2. Annuleringsbeleid
  Annulering van de deelname aan een workshop dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Dit kan via e-mail of telefonisch. Laattijdige annulering kan een verloren kans zijn voor andere kinderen.
 3. Beëindiging Deelname
  Indien uw kind besluit te stoppen met een workshop, dient dit per e-mail aan bredeschool@unicoz.nl gemeld te worden. Uw feedback over de reden van stopzetting is waardevol voor ons.
 4. Gebruik en Delen van Persoonsgegevens
  Bij inschrijving voor een workshop geeft u toestemming voor het verzamelen en delen van de volgende persoonlijke gegevens van uw kind: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over of het kind alleen naar huis mag, allergieën, medicijngebruik en de groep waarin het kind zit.
  Deze gegevens worden gedeeld met de workshopaanbieder om in geval van calamiteiten contact op te kunnen nemen met de ouders en om rekening te houden met eventuele bijzonderheden van uw kind.
  Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn beschermd volgens de geldende privacywetgeving.
  Persoonsgegevens worden na elke periode van 3 maanden uit ons systeem verwijderd, behalve indien noodzakelijk voor administratieve doeleinden of vereist door wetgeving.
 5. Wijzigingen en Updates
  Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd via onze website en/of per e-mail.

Door in te schrijven voor een workshop bij Brede School Unicoz, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat. Wij streven ernaar om een leerrijke en aangename ervaring te bieden aan uw kind bij Brede School Unicoz.